• A nap 24 órájában!
  Hétvégén és Ünnepnapokon is!
 • 06 30 229 6420 info@duguláselhárítás.com
 • Kövess minket!

Kapcsolat

Amennyiben bármilyen kérdése, vagy észrevétele van, nyugodtan forduljon hozzánk. Itt megtalálja az összes elérhetőséget a jobb oldali panelen! Az E-mailekre megpróbálunk a lehető leghamarabb válaszolni. A gyors ügyintézés érdekében kérjük hívjon mobiltelefonon!

 • Cégnév

  FINTOR és FINTOR Kft.

 • Adószám

  23922949-1-05

 • Cím

  3526 Miskolc, Mátyás király u. 26. 3/3.

 • Bankszámlaszám

  11600006-00000000-78640755

 • Telefon

  06 30/229 6420

Hívjon bármikor a nap 24 órájában!

Hétvégén és Ünnepnapokon is!

06 30/229 6420 vagy Küldjön E-mailt

 

Panaszkezelési szabályzat

I. A panasz bejelentésének módjai

1. Szóbeli panasz

a) személyesen:
– FINTOR ZSOLTNAK
b) telefonon:
– 06302296420

2.     Írásbeli panasz

a) személyesen FINTOR ZSOLTNAK

b) levélben: FINTOR és FINTOR Kft.

3525 Miskolc, Mátyás király u. 26. 3/3

c) elektronikus levélben: dugulas.fintor@gmail.com

II.    A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik.

1. Szóbeli panasz

A szóbeli – ideértve a személyesen,  telefonon tett – panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni.

2. Írásbeli panasz:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a vállalkozó a panasz közlését követő 30 napon belül küldi meg az ügyfél részére.

A Vállalkozás a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen postán, illetve a dugulas.fintor@gmail.com e-mail címen fogadja, a telefonos ügyfélszolgálat a Szolgáltatás használatára vonatkozó bejelentésekre szolgál. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Vállalkozás a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

III.    Adatkezelés

A vállalkozó a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

 • neve
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe
 • telefonszáma
 • értesítés módja
 • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás
 • panasz leírása, oka
 • panaszos igénye
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
 • meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében, érvényes meghatalmazás
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A panaszt benyújtó adatait az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

Az adatkezeléssel összefüggő panaszok válaszlevelében a jogorvoslati lehetőség a következő: Amennyiben az adatkezeléssel összefüggő panaszára adott válaszunkkal nem ért egyet 30 napon belül bírósághoz, ha a panasz adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés adatkezelő általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz is fordulhat.

IV.     Jogorvoslat

A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

Miskolc Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője

3525 Miskolc , Városház tér 8. Tel: 46/512-700

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Észak –magyarországi Regionális Felügyelősége

3525 Miskolc Városház tér 1. Tel: 46/500-380

 

Borsod –Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

mellett működtetett Békéltető Testület

3525 Miskolc Szentpáli u. 1. Tel: 46/328-539, 328-642

V.     A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a vállalkozó nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:

 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését
 • a panasz benyújtásának időpontját
 • a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát
 • az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését
 • a panasz megválaszolásának időpontját

A panaszt és az arra adott választ 5 évig meg kell őrizni.

FINTOR és FINTOR Kft.

3525 MISKOLC MÁTYÁS KIRÁLY u. 26. 3/3. telefon: 06302296420 dugulas.fintor@gmail.com

 

design: pixelweb.hu